Friidrett er en idrett der det konkurreres i en rekke øvelser. Barn som driver med friidrett får dermed prøvd seg i en rekke varierte aktiviteter. I Norge deltar de fleste barn og unge i friidrett på skolen og mange barn driver også med dette på fritiden. Foreningen Norsk Friidrett arbeider med å legge til rette for begge deler. De arbeider for å skape friidrettsglede hos alle barn som deltar i noen av deres arrangementer. Norsk friidrett hadde pr. 2011 75.000 medlemmer og 861 medlemsklubber, så det skulle være mulig for de fleste barn å finne en klubb i nærmiljøet.

Friidrettsmerke

Sommaridrottsskolan-202011-20vBarn og unge som deltar på friidrett kan oppnå disse merkene. Det finnes gull, sølv og bronsemerker for både barn og ungdom, slik at flest mulig skal kunne få mulighet til å ta merkene. Det er enkelte krav (til løp, hopp og kast) som må tilfredstilles før merket kan deles ut. Barnemerkene er tenkt til bruk for barn som er i alderen 10-12 år, mens ungdomsmerkene er til unge mellom 13-15 år. Både ledere for friidrett som foregår på fritiden og lærere ved skoler kan organisere muligheter for at barn og unge kan oppnå disse merkene. Norsk Friidrett oppfordrer de som arrangerer til å ha fokus på at det skal være morsomt og at barna først og fremst skal konkurrere med seg selv. Det er følelsen av mestring som skal stå i fokus. Videre skal også dette tilrettelegges slik at barn med ulike funksjonshemminger også skal kunne oppnå merkene, og lederen for aktivitetene må tilpasse kravene i hvert enkelt tilfelle.

Tinestafetten

Norsk Friidrett i samarbeid med Tine legger til rette for at Tinestafetten arrangeres hvert år mange steder. Tinestafetten er en stor ungdomsmønstring med rundt 100.000 påmeldte elever fra 6. klasse til 9. klasse. Det er et stort fokus på at arrangementet skal være for alle. Her er det skolen som melder på lag, så mange de vil. Det er opp til skolen selv å lage de beste kombinasjonene, og passe på at alle som har lyst til å løpe får anledning til det. Ordinære lag i Tinestafetten har 4 jenter og 4 gutter pluss to reserver, men det kan også meldes på åpne klasser, der man kan ha 8 deltagere av blandet kjønn og blandet alder pluss to reserver.