stavhoppStavhopp er en av de mest tekniske av alle friidretter og har røtter helt tilbake til det gamle Hellas. Deltakerne skal hoppe over en 4,5 meter lang horisontal stang ved å springe langs en bane med en stav. Målet er å hoppe så høyt som mulig uten å rive ned stangen som skal hoppes over. Det er en utrolig spennende sport å se på med svært flytende og grasiøse hopp.

Staver ble brukt blant annet i Nederland som en form av lengdehopp for å komme seg over bekker og kanaler. Staven ble også brukt til høydehopp fra slutten av 1700-tallet. På 1870-tallet ble stavhopp anerkjent som en friidrettsgren og som en del av friidrettsprogrammet i Storbritannia. På dette tidspunktet ble det brukt tunge trestaver med en spiss ende. Ved århundreskiftet ble dette forbudt, og det ble mer vanlig med bøyelige staver laget av bambus. Etter andre verdenskrig ble stålstaver innført, og ikke før i rundt 1960 ble glassfiberstaven innført. Det er denne staven som er mest brukt i dag. Fra 1896 var det en olympisk øvelse for menn, mens kvinnene måtte vente til år 2000.

Utstyr

Staven kan i utgangspunktet være av hvilket som helst materiale og det er tillatt med hvilken som helst diameter og lengde. Vanligvis benyttes det sterkt bøyelige staver laget av glassfiber som er 5 meter lange. Stangen som skal hoppes over er 4,5 meter lang og er også laget av glassfiber. Den veier 2,25 kg. Den hviler slik at den ikke skal være vanskelig å rive ned. Landingsfeltet er tykt og på minst 5 ganger fem meter. Springfeltet er minst 40 meter langt.

Regler

Deltakerne har tre forsøk per runde, men kan velge å “passe” dersom de ønsker det. De resterende forsøkene kan eventuelt spares til senere høyder. Dersom deltakeren treffer stangen han/hun skal hoppe over eller berører bakken uten først å ha klart høyden, anses forsøket som mislykket. Tre påfølgende svikt på samme høyde, eller en kombinasjon av høyder, fører til eliminering. Når satsen er gjort er det ikke lov å flytte hendene på staven. Vinner gjør den som hopper høyest. Dersom to eller flere deltakere har samme høyde, vinner den som har hatt færrest feil på den høyden. Hvis to eller flere deltakere har like mange feil på gitt høyde, vinner den som har hatt færrest feil i hele konkurransen. Har to eller flere deltakere like mange feil i hele konkurransen, avgjøres det hele med at disse deltakerne utfører hopp til en av dem vinner.